List of Results

Only the first 1500 results are displayed.
Please refine your search further.
 
  1500 records found
Title/ContentsTime periodLevelReference Code AP
Results 1 - 10 of 1500 (0.50s)
PREFECTURA JUDEȚULUI NĂSĂUD
Contents:
Documentele din perioada 1877 – 1918 oferă informaţii importante şi de sinteză asupra tuturor aspectelor vieţii comitatului. Pentru perioada de până la 1918, registrele cu procese-verbale ale adunărilor (congregaţiilor) comitatului cuprind toate problemele luate în discuţie. O grupă aparte este reprezentată de lucrările comisiei desemnate pentru combaterea delictelor silvice. Ca organ executiv, Comisia administrativă a comitatului a creat o serie de documente referitoare la organizarea şi funcţionarea administraţiei, personalul administrativ. Alte documente cuprind referiri la cauze orfanale şi tutelare, administrarea unor fonduri speciale. După 1918, documentele oferă o imagine de sinteză a procesului de preluare treptată a administraţiei, de către noile autorităţi, sunt arătate dificultăţile acestei perioade, problemele de interes general: aprovizionare, comunicaţii, transporturi, organizarea noilor structuri ale statului român, atitudinea minorităţilor faţă de acesta, probleme legate de eliberarea documentelor de călătorii (paşapoarte). O dată cu definirea noilor structuri, pentru perioada interbelică, documentele fondului oferă o imagine de sinteză, din domeniile economic, financiar, social, cultural, politic. Se păstrează documente referitoare la aplicarea Reformei Agrare din 1921, evoluţia instituţiilor de interes local, aspecte ale stării de sănătate a populaţiei, situaţi şi statistici şcolare, evoluţia administrativă a structurilor subordonate prefecturii (plăşi, comune), documente referitoare la situaţii de evidenţă militară, desfăşurarea şi rezultatele alegerilor generale şi locale, aspecte sportive şi culturale. O serie aparte este reprezentată de documente rezultate din activitatea Consiliului Judeţean. Deceniul 4 al secolului XX, este reprezentat de documente care arată creşterea pericolului de război, mobilizări ale rezerviştilor, starea de spirit a populaţiei, lucrări pregătitoare ale serviciului de Mobilizare şi Organizare a Naţiunii şi Teritoriului (MONT). O categorie aparte este reprezentată de documentele care reflectă funcţionarea administraţiei: deliberări ale comisiilor locale, probleme de personal, statistici, statute, construcţii de drumuri şi poduri. Documentele din anii 1938 – 1939 cuprind sinteze pe domenii de activitate, pentru perioada 1918–1938, realizate la aniversarea a 20 de ani de la Unirea din 1918. Perioada de după al II-lea război mondial cuprinde, în primul rând, documente care reflectă situaţia specială a judeţului, în perioada octombrie 1944–aprilie 1945, legate de organizarea administraţiei, refacerea căilor de comunicaţie, aprovizionarea populaţiei, executarea prevederilor Convenţiei de Armistiţiu. Problemele mari ale perioadei ce a urmat sunt reflectate în documente referitoare la aplicarea Reformei Agrare din 1945, aplicarea şi îndeplinirea prevederilor Convenţiei de Armistiţiu, alegerile parlamentare din 1946, refacerea economică a judeţului, consecinţele şi urmările războiului, activitatea partidelor politice, organizarea şi funcţionarea administraţiei centrale şi locale, refacerea instituţiilor cu tradiţii şi crearea altora noi, problema bunurilor părăsite de populaţie de origine germană, transferul autorităţii asupra noilor organe administrative, comitetele provizorii. Menţionăm şi grupa de documente de stare civilă (consemnări sau înregistrări ulterioare ) pentru născuţi, căsătoriţi, decedaţi, din localităţile judeţului, din perioada 1907 –1940, care s-au centralizat la nivelul prefecturii. Ca trăsătură generală, documentele din fond cuprind informaţii de sinteză din toate domeniile vieţii judeţului: economic, politic, social, cultural, administrativ. Din anii 1992-2007 s-au preluat decizii și dispoziții ale unităților administrativ teritoriale din județ și ale Consiliului județean Bistrița-Năsăud.
1877 - 2007niv.Fond BN-F-00003 Localizes the unit of description in the archive plan
Can be ordered Oferta facută de avocatul Dionisie Loginu din orașul Bistrița, reprezentantul Mariei Ciuta, către prefectul județului Bistrița Năsăud, de a cumpăra cele 2 clădiri în care își au reședința Administrația financiară și Oficiul poștal din Bistrița, clădiri proprietatea Mariei Ciuta.
Contents:
Oferta facută de avocatul Dionisie Loginu din orașul Bistrița, reprezentantul Mariei Ciuta, către prefectul județului Bistrița Năsăud, de a cumpăra cele 2 clădiri în care își au reședința Administrația financiară și Oficiul poștal din Bistrița, clădiri proprietatea Mariei Ciuta.
2/3/1919niv.Dosar BN-F-00003-PS1-1919-00093_1 Localizes the unit of description in the archive plan
PRIMĂRIA ORAȘULUI BISTRIȚA
Contents:
Cele mai importante documente sunt: protocoale, procese-verbale, corespondenţă, schiţe, hărţi, amenajamente, inventare, care se referă la toate problemele rezultate din administratarea oraşului, sistematizarea oraşului, funcţionarea breslelor, întreţinerea şcolilor, administrarea proprietăţilor agricole, organizarea reţelei sanitare.
1766 - 1950niv.Fond BN-F-00018 Localizes the unit of description in the archive plan
Can be ordered Acte privind probleme școlare : înscrierea ucenicilor pielari la școala de meserii, absolvirea școlii, motivarea absențelor, etc.
1883niv.Dosar BN-F-00018-I9-100 Localizes the unit of description in the archive plan
Can be ordered Acte privind diferite probleme școlare : înscrierea ucenicilor la școala de meserii, rapoarte școlare, plata contribuției trimestriale, etc.
1884niv.Dosar BN-F-00018-I9-105 Localizes the unit of description in the archive plan
Can be ordered Socotelile fondului Școlii de ucenici Industriali și meserii pe anii 1882, 1908-1924.
Contents:
Socotelile fondului Școlii de ucenici Industriali și meserii pe anii 1882, 1908-1924.
1882 - 1924niv.Dosar BN-F-00018-I9-1075 Localizes the unit of description in the archive plan
Can be ordered Acte privind probleme școlare : taxe, înscrierea ucenicilor la Școala de meserii, constituirea comitetului pentru ridicarea Școlii de băieți, administrarea lor, etc.
1885niv.Dosar BN-F-00018-I9-111 Localizes the unit of description in the archive plan
Can be ordered Acte privind probleme școlare : încasarea restanțelor de plată, a taxei, reparații la școala , acte de cheltuieli, relații cu meseriașii etc.
1888niv.Dosar BN-F-00018-I9-125 Localizes the unit of description in the archive plan
Can be ordered Acte privind probleme școlare : deviz de reparații la școala de băieți, încasarea contribuției trimestriale pentru Școala de meserii, etc.
1889niv.Dosar BN-F-00018-I9-130 Localizes the unit of description in the archive plan
Can be ordered Acte privind probleme școlare și culturale : certificate școlare, litigii, amenzi pentru absențele ucenicilor de la școala de meserii.
1910niv.Dosar BN-F-00018-I9-368 Localizes the unit of description in the archive plan

Search Criteria
Descriptor(s)administratie-institutie (Subiecte\)
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional Cluj

Legend
Can be ordered
Localize in archive plan
Image exists, click to view