BN-F-00480 PRIMĂRIA COMUNEI GHINDA, 1946-1950 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:BN-F-00480
Ref. code AP:BN-F-00480
Title:PRIMĂRIA COMUNEI GHINDA
Creation date(s):1946 - 1950
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:5
Running meters:0.15
Archival Material Types:hârtie
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Primăria comunei Ghinda (1849-1950)
UD - Creator (Link): PRIMĂRIA COMUNEI GHINDA (RO-Ghinda)
Collection period:1849 - 1950
Administration history:Ghinda, mai demult Vinda (în dialectul săsesc Wände, Vende, în germană Windau, Wendau, în maghiară Vinda) este o localitate a judeţului Bistriţa-Năsăud. Oraşul Bistriţa este aşezat pe valea Bistriţei, la poalele Munţilor Bârgăului, la încrucişarea unor importante drumuri comerciale. Are în componenţă 6 localităţi rurale, învecinate: Ghinda, Sărata, Slătiniţa, Sigmir, Unirea şi Viişoara. Localitatea Ghinda a fost atestată în 1332. Modul de organizare şi funcţionarea al comunelor a fost reglementat prin s-a constituit în baza Ordinațiunii nr. 40 a guvernatorului cezaro-crăiesc civil și militar din 1949, Legea XVIII/1871. Legea, XXII/1886 a adus noi reglementări legate de statutul comunelor de pe cuprinsul Transilvaniei, îngrădind mult autonomia acestora. Organul de exercitare a dreptului de autonomie locală era reprezentanţa comunală. Hotărârile reprezentanţei comunale, ca şi cele sosite din partea municipiului erau duse la îndeplinire de antistia comunală/aparatul de execuţie, alcătuit din jude, juraţi, notarul cercual. În baza legii XXXIII/1876 a fost organizat comitatul Bistriţa-Năsăud, care era împărţit în 6 cercuri. În 1883 comitatul a fost restructurat în 4 cercuri, situaţie care s-a menţinut până în anul 1918. Până în 1918 localitatea Ghinda a făcut parte din comitatul Bistriţa-Năsăud. Prin Decretul IV emis de Consiliul Dirigent au fost înlocuite denumirile: comitat cu judeţ, iar cercul cu plasa. Drept urmare, comitatul Bistriţa-Năsăud a devenit judeţul Bistriţa-Năsăud, dar numai ca denumire, pentru că teritorial şi structural acesta a rămas neschimbat până la 1925. Potrivit acestei legi teritoriul României a fost împărţit în judeţe, comune rurale, comune urbane şi plase. Administraţia comunală era condusă de primar, ajutat de delegaţia permanentă comunală, notar şi casier. Începând cu anul 1921 localitatea Ghinda a fost arondată notariatului Jelna, plasa Iad; judeţul Bistriţa-Năsăud. În anul 1926 localitatea a fost trecută la plasa Bârgău a judeţului Năsăud. În anul 1938, prin Decretul Regal Nr.2191 a fost promulgată Legea administrativă care propune o nouă sistematizare administrativă – având ca principii de bază descentralizarea şi desconcentrarea. În 1940 are loc o nouă modificare administrativă, localitatea fiind trecută de la judeţul Năsăud la plasa Bistriţa de Sus a comitatului Bistriţa-Năsăud până în anul 1948 când satul Ghinda a fost arondat comunei Jelna, plasa Centrală, judeţul Năsăud. Legea nr.17 din 15 ianuarie 1949 a introdus o nouă instituţie administrativă, Consiliul Popular definit ca organ local al puterii de stat, purtând denumirea de Sfat Popular. Printre atribuţiile Consiliilor Populare amintim: asigurarea participării maselor populare la conducerea treburilor obşteşti, executarea planului local şi participarea la realizarea planului economic de stat, protecţia sănătăţii publice, organizarea aprovizionării populaţiei. Prin Legea nr.5 din 7 septembrie 1950 s-a realizat raionarea administrativ-economică, conform căreia teritoriul ţării a fost împărţit în 28 de regiuni, raioane, oraşe şi comune. În urma reorganizării administrative din 1950 satul Ghinda al comunei Jelna a fost arondat regiunii Rodna a raionului Bistriţa. Din 1956 satul Ghinda, comuna Jelna a trecut la raionul Beclean, regiunea Rodna până în anul 1960 când satul Ghinda a fost arondat oraşului Bistria, raionul Bistriţa, regiunea Cluj. Sfaturile populare s-au desfiinţat prin intrarea în vigoare a Legii Nr.2/1968 privind organizarea administrativă a teritoriului R.S.R şi a Legii Nr.57/1968 de organizare şi funcţionare a Consiliilor Populare, când teritoriul României a fost împărţit în judeţe, oraşe şi comune. În urma împărţirii administrative din anul 1968 satul Ghinda, oraşul Bistriţa a fost arondat judeţului nou format Bistriţa-Năsăud.
Archival history:Documentele au fost preluate în anul 1984.
Source of transfer:Consiliul popular al comunei Budacu de Jos
 

Information on content and structure

Contains also:Documentele (state de plată, dosare de căsătorie, registre de intrare-ieşire, partizi) ne oferă informaţii despre activitatea şi modul de organizare a primăriei.
Appraisal and destruction:permanent
System of arrangement:cronologic, pe probleme
UD - FP Position (Classification system) (Link):BN-F-00480 PRIMĂRIA COMUNEI GHINDA (Clasă)
 

Conditions of access and use

Archive/building:10 BN
Access regulations:fără restricţii
Reproduction conditions:fără restricţii
Language:română
Grafia:latină
Finding aids:425
 

Information on related materials

Publications:Legislație:
1.„Az évi törvények gyüjtemenyi”, 1874-1886.
2. „Decizia Ministerului de Interne nr. 2.246 din 3 martie 1934”, în „M.O.” nr. 55, 7 martie 1934.
3. „Legea pentru organizarea administraţiei locale”, Bucureşti, 1926, pp. 58-59.
4. „Legea administrativă din 14 august 1938”, în C.Hamangiu, „Codul general al României. Legi uzuale, Vol. XXVI, 1938, partea a II-a, p. 1547.
5. „Legea nr 17 asupra Consiliilor Populare din 15 ianuarie 1949”, în ,,Colecţia de legi, decrete şi deciziuni”, tomul XXVII, 1949, 1-31 ianuarie, pp.141-152.
6. „Legea nr 5 din 7 septembrie 1950 privind raionarea administrativ-economică a Republicii Populare Române” în „Buletinul Oficial al Republicii Populare române”, anul II, nr 77, 1950, p.335.
7. „Decretul nr. 331 pentru modificarea legii nr.5 din 1950 privind raionarea administrativ-economică a teritoriului republicii populare române”, în „Buletin Oficial al Republicii Populare române”, anul II, nr 50,1952.
8. „Ordinatiunea nr. 40 a cr. guvernator civil şi militar din 7 decembrie 1849, pentru cr. comandanţi militari de districte de la Cluj, Alba Iulia, Reteag, Odorheiu, Făgăraş şi către comitele naţiunii săseşti pentru activitatea funcţionară a aleşilor săteşti”, în „Culegere de preînaltele patente împărăteşti ce au ieşit pentru Transilvania, asemenea şi publicaţiunile şi ordinaţiunile cr. guberniu civil şi militar, cuprinzătoare de periodul de la 19 iulie 1849 până la sfârşitul lui februarie 1850”,1850, pp. 103-112.
9. „XXXIII TÖRVÉNYCZIKK némely törvényhatóság területének szabályozásáról és az ezzel kapcsolatos intérzkedésekröl”, în „AZ 1876 ÉVI TÖRVÉNYEK GYÜJTEMÉNYE”, BUDAPEST, 1876, pp. 394-408.
10. „I. TÖRVÉNYCZIKK némely törvényhatóság véglegesen mégákllapiotott területének az 1876: XXXIII t. cz. Rendelkezése folytán törvénybe iktatásáról”, în „CORPUS JURIS HUNGARICI. MAGYAR TÖRVÉNYTÁR 1877-1878. ÉVI TÖRVÉNYCZIKKEK”, BUDAPEST, FRANKLIN-TÁRSULAT, 1896, pp. 3-9.
Lucrări:
1. Benko Josephus, „Transilvania Sive Magnus Principatis olim Dacia Mediteranea dictus orbi mondum satis cognitus”, Vindobonae, 1778; ed. II, Claudiopolis, 1834.
2. Boca Pompei, „Vechimea documentară a localităților din județul Bistrița-Năsăud. Sec. XII-XIV”, în „File de istorie”, Bistrița, I, 1971, p. 101.
3. „Consemnațiunea comunităților în Marele Principat Transilvania după împărțirea lor în comitate, scaune și districte (fără părțile cu Țara Ungurească reunite), Sibiu, Theodor Steinhaussen, 1862.
4. „Împărţirea administrativă a teritoriului României”, Bucureşti, 1926.
5. „Împărțirea administrativă a teritoriului Republicii Populare Române”, 1950.
6. „Împărțirea administrativ-teritorială a Republicii Populare Române”, 1956.
7. „Împărțirea administrativă a teritoriului Republicii Populare Române”, 1965.
8. „MAGYARORSZG HELYSÉGNEVTARA 1941”, SZERKESZTIS KIADJA, A MAGYAR KIR. KÖZPONTI STATISTIKAI HIVATAL, BUDAPEST, 1941, pp. 15-16.
9. Meruțiu Vasile, „Județele din Ardeal și din Maramureș până în Banat. Evoluția teritorială”, Cluj, Institutul de Arte Grafice „Ardealul”, 1929.
10. Onofreiu Adrian, Băndean Ana-Maria, „Prefecţii judeţului Bistriţa-Năsăud (1919-1940; 1990-2014). Ipostaze, imagini, mărturii”, Ed. Charmides, Bistriţa, 2014.
11. Onofreiu Adrian, Bâca Ioan, „Evoluţia administrativ-teritorială a judeţului Bistriţa - Năsăud”, în „Revista Bistriţei", Bistriţa, XX, 2006, pp. 340-371.
12. Nägler Thomas, „Așezarea sașilor în Transilvania”, Ed. Kriterion, București, 1981.
13. Onofreiu Adrian, Bâca Ioan, „Modele comparative de organizare administrativ – teritorială şi instituţională a judeţului Bistriţa-Năsăud”, în „Studii şi cercetări etnoculturale", Bistriţa, 16, 2011, pp. 451-476.
14. „Sașii transilvăneni între statornicie și dezrădăcinare”, volum editat de Corneliu Gaiu și Valentin Orga, Ed. Accent, Bistrița, 2006.
15. Suciu Coriolan, „Dicționar istoric al localităților din Transilvania”, vol. I, A-N”, Ed. Academiei Republicii Socialiste România, București, 1968, p. 259.
16. Treuenfeld von, Ignatz Lenk, „Siebenbürgens geographisch, topographisch, statistisch, hydrograpisch und orographisch Lexikon mittelst eines Versuches seiner Landkarten-Besschreibung bearbeitet und alphabetisch geordnet, Vierter Band, S-Z”, Wien, Gedruckt bey Anton Strauß's sel. Witwe, 1839, p. 412.
17. Windisch von, Karl Gottlieb, „Geographie des Großfürstenthums Siebenbürgen”, I-III Theil, Preßburg, 1790.
18. „WIR NÖSNER. Contribuții la istoria și cultura orașului Bistrița și a Ardealului de Nord. Evacuarea sașilor din Transilvania de Nord și consecințele ei”, coordonator, Dr. Hans Georg Franchy, Wiehl-Drabenderhöhe, 2014.
 

Additional comments

Ident. instit./pers. responsabilă pt.descriere:ADRIAN ONOFREIU
Datele creării, revizuirii sau anulării:2014
 

Descriptors

Entries:  primarie (Subiecte\)
  Ghinda (mun. Bistrița, jud. Bistrița-Năsăud) (Toponime\)
  administratie (Subiecte\)
  administratie-institutie (Subiecte\)
  institutie-locala (Subiecte\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1980
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-cj.arhivelenationale.ro/cautare-cj/detail.aspx?ID=71290
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional Cluj