BN-F-00030 FABRICA DE HÂRTIE „BISTRIȚA” PRUNDU BÂRGĂULUI, 1920-1948 (niv.Fond)

Archive plan context

 

Information on identification

Ref. code:BN-F-00030
Ref. code AP:BN-F-00030
Title:FABRICA DE HÂRTIE „BISTRIȚA” PRUNDU BÂRGĂULUI
Creation date(s):1920 - 1948
Level:niv.Fond
 

Information on extent

Number:14
Running meters:0.35
Archival Material Types:hârtie
 

Information on context

Name of the creator / provenance:Moara de hârtie din Prundu Bârgăului (1768-1860)
Fabrica de hârtie din Prundu Bârgăului (1860-1933)
„Prima Fabrică de Hârtie din Ardeal” S.A. Prundu Bârgăului (1933-1950)
Fabrica de Hârtie „Bernarth Andrei" Prundu Bârgăului ( 1950-1968)
Fabrica de hârtie „Bistrița” din Prundul Bârgăului (1968-1991)
S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului (1991-2000)
UD - Creator (Link): S.C. HICART S.A. (RO-Prundu-Bârgăului)
Collection period:1768 - 2000
Administration history:În anul 1768 a fost înființată la Prundul Bârgăului o moară de hârtie. Aflată la început în mâinile unor proprietari privați, din anul 1783 ea trece în proprietatea Regimentului al II-lea de graniță năsăudean. Între anii 1793 și 1818, a fost pusă în vânzare. În oferta de vânzare, din 15 iunie 1798, apărută la Sibiu din porunca Comandamentului cezaro-crăiesc, aflăm următoarele : clădirea morii era compusă dintr-un antreu, o cameră de pregătire, o cameră de locuit pentru maistru, un atelier, o cameră pentru moară, o cameră pentru ulei, o cameră pentru roată, trei poduri supraetajate pentru agățarea și uscarea hârtiei, o pivniță zidită și boltită, o locuință aparte formată din două camere pentru calfele însurate. Ca anexă mai există o clădire cu cinci încăperi : un grajd, un depozit de hârtie, un laborator și două încăperi boltite pentru lemn. Deoarece prețul de strigare a ajuns la 6500 florini, nu s-au găsit cumpărători, a fost dată în arendă la 29 ianuarie 1800 lui Henrich Patzel, maistru.
Hârtia produsă la Prund era de calitate destul de bună și în cantitate suficientă pentru acele vremuri. Materia primă folosită la producerea hârtiei o constituia cârpele sortate și măcinate până formau o pastă. La sfârșitul secolului al XVII-lea și începutul secolului al XIX-lea avea uneori ca filigran stema cu două capete de vultur și antetul Borgo, alteori Borgo Prund F.III/Zwinfr. La jumătatea sec. al XIX-lea întâlnim ca filigran cuvântul Borgo, anul și numărul lotului de fabricație.
În anul 1860, prin montarea primei mașini cu sită rotundă, moara se transformă în fabrică și se trece de la producția manufacturieră la cea industrială. La sfârșitul secolului al XIX-lea se introduce o sită plată acționată cu aburi. Materia primă folosită va fi tot cârpele de cânepă colectate din Valea Bârgăului. În toamna anului 1918 fabrica de hârtie a fost incendiată de trupele austo-ungare în retragere.
În anul 1921 Banca Comercială din Cluj preia fabrica și face o serie de investiții. Acum se produceau doar hârtii groase de calitate superioară. În anul 1925, un anume Altman din Viena a adus din Austria părți de mașini pe care le-a adăugat mecanismului existent sporind randamentul mașinii. Fabrica a lucrat cu această instalație până în 1928 când a fost oprită din cauza nerentabilității. În anul 1933 a fost preluată de o nouă societate pe acțiuni „Prima fabrică de hârtie din Ardeal” ai căror principali acționari erau Freier Iosif și Mendel Scneider care conduceau și treburile fabricii. Din anul 1937 fabrica a început să producă hârtie din pastă de lemn.
În timpul ocupației horthyste (1940-1944) fabrica a fost patronată de comitele suprem al județului, acționarii principali fiind evrei care însă au fost deportați în lagăre de exterminare de unde nu s-au mai întors. La 10 octombrie 1944 armatele hitleriste și hortiste au incendiat fabrica. În anul 1948, în urma legii de naționalizare, prin adresa nr. 11942 din 19 iunie 1948 a Ministerului Industriei - Direcția hârtie, fabrica de hârtie este trecută în proprietatea statului. În anul 1948 începe reconstrucția instalațiilor fabricii distruse de război. Din 1950, fabrica va începe să producă dinnou sub numele Fabrica de Hârtie „Bernarth Andrei", iar din 1968 își schimbă numele în Fabrica de hârtie „Bistrița”. În anul 1991 a fost privatizată și a funcționat sub denumirea S.C. HICART S.A. până în 2000, când a intrat în faliment, apoi în lichidare, în anul 2004.
Archival history:Fondul a fost preluat în anul 1962.
Source of transfer:FABRICA DE HÂRTIE PRUNDU-BÂRGĂULUI
 

Information on content and structure

Contains also:Documentele fondului conține informații despre constituirea societății „Prima Fabrică de Hârtie din Ardeal ”, dotarea, produsele fabricii și situația ei financiară.
Appraisal and destruction:Permanent.
System of arrangement:pe probleme, cronologic.
UD - FP Pos. (Classification component) (Link):BN-C-F00002 S.C. HICART S.A. Prundu Bârgăului (Clasă)
UD - FP Position (Classification system) (Link):BN-F-00030 FABRICA DE HÂRTIE „BISTRIŢA” PRUNDU BÂRGĂULUI (Clasă)
 

Conditions of access and use

Archive/building:10 BN
Access regulations:fără restricții
Reproduction conditions:fără restricții
Language:română
Grafia:latină
Finding aids:43
 

Information on related materials

Publications:1. Andrițoiu Doblea Maria, Rațiu Vasile, „Contribuții la istoricul Fabricii de Hârtie din Prundu Bârgăului”, în ziarul „Ecoul”, Bistrița, nr. 22 și 24 din 1968.
2. Bungetianu Constantin, „Întreprinderi comerciale și industriale”, București, 1937.
3. Dîmban A., „De la piatră la hârtie”, București, 1964.
4. Jako Szigmund, „Scurt istoric al morilor de hârtie din Transilvania în epoca feudală ”, în „Studia Universitatis Babeș Bolyai”, 1964, p. 62
5. Nemeș Viorel, „Monografia istorică a comunei Prundu Bârgăului”, p. 19-22 și 86-88, (lucrare în manuscris la Serviciul județean Bistrița-Năsăud al Arhivelor Naționale).
6. ***„Îndrumător în Arhivele Statului-Judeţul Bistriţa-Năsăud. Îndrumătoare arhivistice” 21, Bucureşti, 1988, pp. 213-215.
 

Additional comments

Ident. instit./pers. responsabilă pt.descriere:DANA VĂRAN
Datele creării, revizuirii sau anulării:2014
 

Descriptors

Entries:  bârgău-vale (Toponime\ OLD)
  industrie-de-celuloza-si-hirtie (Subiecte\)
  fabrica-industrie (Subiecte\)
  institutie-industrie (Subiecte\)
  Prundu Bîrgăului (Prundu Bîrgăului, jud. Bistrița-Năsăud) (Toponime\)
  FABRICA DE HÂRTIE PRUNDU BÂRGĂULUI (Organizații\)
 

Usage

End of term of protection:12/31/1978
Permission required:Nu este cazul
Physical Usability:Fără restricții
Accessibility:Public
 

URL for this unit of description

URL:http://cautare-cj.arhivelenationale.ro/cautare-cj/detail.aspx?ID=70848
 
Home|Shopping cartno entries|Login|de en fr it nl sl ar hu ro
Online queries in archival fonds - Centrul Regional Cluj